‎အာရွစီးပြားေရးနဲ႔‬ အတိတ္သမိုင္းေထာင္ေခ်ာက္

အာရွစီးပြားေရးအေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္.။ (7 Mins Read) အာရွႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ စီးပြားေရးအရေျပာရင္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ရွိၾကေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပာ ရင္ေတာ့ ေအး တိေအးစက္ႏုိင္တယ္။ အေၾကာင္းက ဘာလဲဆိုေတာ့ အာရွႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းဟာ တစ္ဘက္မွာ တိုးတက္စည္ပင္လာေသာ္လည္း အျခားတစ္ဘက္မွာ အတိတ္သ မုိင္း ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ မတက္ႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ စာေပဆိုင္ရာ ႏုိဘယ္ဆုရွင္ အေမရိကန္ စာေရးဆရာႀကီး ဝီလ်ံေဖာက္ကနာ- William Faulkner ေျပာခဲ့သလို ”အတိတ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေသဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ေပ်ာက္ပ်ယ္မသြားဘူး-The Past is Never Dead. It’s not Even Past” ဆိုတာ ဟုတ္မ်ားဟုတ္ေန

Read More